Badanie techniczne pojazdu 2018

Niewiele osób wie, iż od 13 listopada 2017 roku, a więc już od ponad 2 miesięcy obowiązują nowe zasady jeżeli chodzi o badanie roczne samochodu.  Nowe przepisy prawa przyniosły nieco istotnych zmian, które należałoby poznać. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat.

badanie-samochoduWszelkie zmiany wprowadzone pod koniec zeszłego roku mają za zadanie poprawić jakość danych w państwowym rejestrze oraz przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa na polskich drogach oraz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu pojazdami. Przypomnijmy, iż znowelizowane przepisy dotyczą Centralnej Ewidencji Pojazdów. Bardzo duża różnica, od poprzedniego stanu prawnego to dotyczy płatności za badanie. Od 13 listopada kierowca będzie musiał zapłacić za badanie zanim się ono rozpocznie. Do tej pory praktyką było to, iż opłata była uiszczona po badaniu, co często było uzależnione od samego wyniku badania. Kierowca niezadowolony z wyniku badania w niektórych przypadkach nie chciał zapłacić za wykonaną usługę, chcąc naprawić usterki, przyjechać jeszcze raz i zapłacić dopiero po pozytywnym sprawdzeniu stanu samochodu. Po zmianach już takie proceder nie będzie miał miejsca – z jednym wyjątkiem dotyczącym rozliczeń na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności np. w przypadku przedsiębiorców zarządzających flotą samochodową. Kolejna zmiana dotyczy samego badania. Diagnosta, który znajdzie usterkę wpływającą na negatywną ocenę badanego pojazdu będzie musiał przekazać te informacje do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Badanie nie będzie mogło być przerwane i tak jak już pisaliśmy opłata zostanie za nie pobrana, a pieniądze nie będą zwrócone.


skpWynik krytyczny badania zobliguje posiadacza pojazdu do usunięcia usterek w ciągu 14 dni oraz zgłoszenia się na ponowne badanie. Koszt ponownego badania u tego sameo kontrolera będzie mniejszy i wyniesie od 13 do 36 złotych w zależności od wagi usterki. Jeżeli kierowca będzie chciał wykonać badanie w innej Stacji Kontroli Pojazdów będzie musiał ponieść pełen koszt usługi. Zmiany powinny zniwelować turystykę kontrolną, która miała miejsce, gdzie kierowca szukał przedsiębiorcy, który klepnie każde badanie, bez względu na stan techniczny pojazdu. Nowe przepisy zwiększają również zakres danych wprowadzanych do CEP. Między innymi będą to informacje o zabezpieczeniach pojazdu, jego zajęciu przez organ egzekucyjny oraz informacje o szkodach powypadkowych. Będzie można tutaj również znaleźć informacje o zatrzymanych dowodach rejestracyjnych oraz pozwoleniach czasowych wydawanych przed odpowiednie służby. Od 13 listopada Straż Graniczna również będzie mogła zatrzymać dowodu rejestracyjny pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *