Instytut Transportu Samochodowego

W naszym kraju istnieje wiele podmiotów, które jakby to powiedzieć nie są znane szerszej publiczności. W związku z tym, iż tematem naszych zainteresowań jest bezpieczeństwo, to dzisiaj przybliżymy nieco informacji na temat podmiotu, który zajmuje się między innymi bezpieczeństwem w obszarze transportu i to od dość dawna, bo od roku 1952. Dokładnie mowa o podmiocie o nazwie: Instytut Transportu Samochodowego

Fiat-500Instytut Transportu Samochodowego (ITS), tak jak już wspomnieliśmy, został powołany w roku 1952 na mocy Zarządzenia ówczesnego Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego. Instytut swoim zakresem obejmuje obszar całej Polski. W trakcie swojej działalności zajmował się różnymi problemami badawczymi, które były uzależnione w głównej mierze od różnych zapotrzebować gospodarki czy postępu technicznego. Dzisiaj Instytut zajmuje się w głównej mierze bezpieczeństwem transportu, bezpieczeństwem technicznym, ekonomiką transportu oraz ochroną środowiska. Owe pojęcia są nieco ogólne, dlatego spieszymy z wyjaśnieniem czym dokładnie zajmuje się ITS. Po pierwsze zajmuje się certyfikacją wyrobów motoryzacyjnych, przyrządów i urządzeń diagnostycznych, ośrodków szkolenia kierowców czy specjalistów do spraw diagnostyki w stacjach kontroli pojazdów. Następnie ITS zajmuje się homologacją pojazdów, czyli dopuszczaniem nowego typu pojazdów do ruchu drogowego, oraz dopuszczeniem jednostkowym, a więc badaniu jednego, konkretnego egzemplarza pojazdu i stwierdzeniu czy ten pojazd nadaje się do dopuszczenia w ruchu drogowym. Omawiany podmiot zajmuje się również psychologią transportu, a więc opracowywaniem nowoczesnych metod oraz metodyk badań psychologicznych kierowców, kandydatów na kierowców, ale również instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, itd. Na stronie Instytutu znajdziemy listę dealerów posiadających świadectwa homologacji do zakładania instalacji gazowej, czyli LPG.

zniszczony-samochodInstytut Transportu Samochodowego jest organizacją zajmującą się ponad wymienionymi powyżej również kontrolą jakości, szkoleniami, badaniami laboratoryjnymi, edukacją, wspomaga osoby niepełnosprawne chcące być aktywnymi uczestnikami ruchu drogowego. Prowadzi również patronaty nad Stacjami Kontroli Pojazdów, Pracowniami Psychologicznych Badań Kierowców oraz Ośrodkami Szkolenia Kierowców. Przy ITS działa Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, niedawno przez nas opisywane. Należy również pamiętać, iż ITS realizuje wiele projektów w ramach programów Unii Europejskiej. Mówimy tutaj w głównej mierze o projektach dotyczących elektromobilności, wodoryzacji transportu samochodowego czy metanizacją, a więc projektach przyszłościowych. Próbując opisać dzielność Instytutu jak najogólniej można stwierdzić, że jego prace związane są bezpośrednio z konkurencyjnością gospodarki, zwiększaniem innowacyjności oraz wdrażaniem w sposób bezpośredni bezpieczeństwa transportu w praktyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *